Nallsång

Idag har alla nallar och Gosedjur fått vara på besök i skolan. ”Nallsång” i aulan med ”Nallegympa”. I klassrummet tränade vi på att skriva personbeskrivningar om våra gosedjur. Sedan fick de berätta för klassen om sitt gosedjur och då tränade vi på att talla inför gruppen. Annonser